Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Athena Graphics Group (Athena Graphics nv, Athena Graphics BV, Athena Graphics SARL) van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Athena Graphics zorg dragen voor uw gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 april 2018.


Rollen van Athena Graphics  
[1]

Athena Graphics is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Athena Graphics.

Athena Graphics zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.


Activiteiten van Athena Graphics

 • Brand support: instaan voor de bewaking van de brand identity
 • Prepress: grafische activiteit
 • Artwork: tekstmanagement voor de verpakkingen
 • Colour Management
 • 3D & mock-up: opmaken van grids op een verpakking- dummy model
 • Data Security: Data asset managementsysteem, klantenportaal voor beheer van grafische media
 • Plaatproductie: polymeer productie, vervaardigen van drukplaten


Website – Social media – Marketing

Athena Graphics Group beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, events

Gebruik van Cookies

Athena Graphics Group gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Onze website(s) maken gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website(s) correct te laten werken, cookies om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website(s), relevante aanbiedingen te doen, eventueel ook buiten onze website(s), en cookies van derden voor de inhoud en de werking van onze website(s) te verbeteren (o.a. Google Analytics).

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help of Tools in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.

Wanneer u op onze website surft, volgen wij uw surfgedrag voor analytische doeleinden, voor het optimaliseren van uw surfgemak en voor marketing doeleinden. Indien u niet wil dat deze gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden kan u melden (zie hieronder rubriek “rechten van de betrokkene”.

Social media

Athena Graphics beschikt over een bedrijfspagina op LinkedIn en Twitter. Beide worden enkel gebruikt voor business2business communicatie. Als betrokkene bent u vrij om Athena Graphics  wel of niet te volgen via deze social media.

Nieuwsbrieven

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwsbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Deze toestemming wordt geregistreerd en bijgehouden. Indien u dit doet dan worden uw contactgegevens (zie verder) opgenomen in onze CRM-database en kunnen deze verder aangewend worden voor activiteiten met als grondslag het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om uit te schrijven, in dat geval ontvang je geen verdere nieuwsbrieven. Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM toepassing zodat we nog steeds de andere diensten kunnen blijven verzorgen.


Welke gegevens worden verzameld?
[2]

Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).

Via onze website: http://www.Athena-Graphics.be/contact kunnen medewerkers van bedrijven eveneens contact opnemen met Athena Graphics .

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Vast telefoonnummer

Via ons klantenportaal (http://portal.athena-graphics.be/login) vragen wij enkel e-mailadres en naam + voornaam op van de medewerkers die worden aangesloten op het klantenportaal.


Waarom verzamelen we uw gegevens?
[3]

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.

De algemene identificatiegegevens dienen onder andere voor:

 • Professionele contacten via telefoon, Gsm, email enz.
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze seminaries en kennisevents. Voor deze communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid
 • Marketingactiviteiten
 • Toegang tot ons klantenportaal in het kader van onze commerciële relatie


Hoe verzamelen wij uw gegevens?
[4]

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulieren op onze website
 • Contacten op seminaries en netwerkevents


Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?
[5]

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.


Overdracht aan derde partijen
[6]

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Athena Graphics .

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Athena Graphics. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.


Minimale gegevensverwerking [7]

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.


Automatische verwerking & profilering

Athena Graphics doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.


Hoe beveiligen wij uw gegevens?
[8]

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.


Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?
[9]

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens [10]
 • Recht op wijziging van gegevens [11]
 • Recht op gegevenswissing [12]
 • Recht op dataoverdracht [13]
 • Recht van bezwaar [14]
 • Recht op beperking van de verwerking [15]
 • GDPR – Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via: privacy@athena-graphics.be


Contactgegevens
[16]

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Athena Graphics. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Athena Graphics
Liebeekstraat 20
8800 Roeselare
0032 51 22 69 66
info@athena-graphics.be

Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door Athena Graphics gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Athena Graphics uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 – Fax +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be/nl/contact

 

[1] Artikel 5, lid 1(a)
[2] Artikel 13; artikel 12, lid 1
[3] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(b); artikel 12, lid 1
[4] Artikel 6
[5] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(a)
[6] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 19
[7] Artikel 13; artikel 5, lid 1(c); artikel 12, lid 1
[8] Artikel 5, lid 1(f); artikel 24 lid 1 en 2; artikel 32; artikel 5, lid 1(e); artikel 12, lid 1
[9] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(d); artikel 12, lid 1
[10] Artikel 15; artikel 12, lid 1
[11] Artikel 16; artikel 12, lid 1
[12] Artikel 17; artikel 12, lid 1
[13] Artikel 20; artikel 12, lid 1
[14] Artikel 21; artikel 13; artikel 22; artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(d)
[15] Artikel 18, lid 1(b); artikel 18, lid 1(c)
[16] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1;