Getuigenis van een tevreden proCure klant: Mondi Poperinge

Het technical expert team van Athena Graphics combineert optimalisatie, automatisatie en innovatie om de meeste geschikte oplossing te bieden. Middels een intensief optimalisatietraject wordt gestreefd naar een gecontroleerd drukproces. Aan de hand van de software van marktleider MeasureColor kunnen deze resultaten verder aangehouden worden. Dankzij doorgedreven automatisatie en diepgaande analysemogelijkheden kunnen we samen nieuwe doelstellingen behalen.

Bij Mondi Poperinge, producent van zakken bestemd voor dierenvoeding, de voedingsmiddelenindustrie en de chemische industrie, kampten ze met uitdagingen in het managen van de toenemende productiviteitseisen en het vinden van geschikte drukoperatoren. Vandaar hun opzet om het drukken meer als proces te gaan beschouwen. Hiervoor gingen ze niet enkel op zoek naar meetsoftware maar voornamelijk naar een samenwerking tussen fotogravure, meetsoftware en de drukker. ProCure bood hiervoor de oplossing.

Bart Devos, operations manager bij Mondi: “Aan de uitrol van MeasureColor ging er een volledig optimalisatietraject vooraf. Hiervoor kregen we ondersteuning van het technisch expert center van Athena Graphics. Veel grote winsten werden reeds geboekt in deze fase van het project. Zo wisten we onze insteltijden met 30% in te perken. 

Het profileringstraject resulteerde in enkele printconfiguraties. Voor nieuwe jobs worden deze telkens ingezet en resulteren ze in de generatie van een XML. Deze XML omvat alle data m.b.t. de job, de meetcondities en de toleranties, en wordt automatisch aangeleverd en klaargezet in de meetsoftware van MeasureColor. Vervolgens kunnen de druk operatoren a.d.h.v. de software jobs gaan inmeten en krijgen ze duidelijke instructies welke acties ze moeten ondernemen om op resultaat te komen. 

Bovendien kunnen we onze klanten bij een ‘goed voor druk’ aan de pers zeer vlot aantonen dat er binnen de standaard en toleranties wordt gewerkt. Naar de toekomst overwegen we extended gamut printing met proCure. Hiervoor blijven we verder beroep doen op het ervaren team van Athena Graphics.”

Read our newsletters
Newsletters

Get in touch

Longing for better workflow efficiency when following up on print files, looking to raise the print quality of your packaging to the highest level, or just requiring cutting-edge printing plates? Athena Graphics is here for you! Contact us now!