Uitfasering PostScript fonten

Vanaf 1 januari 2023 worden PostScript fonten niet meer ondersteund in Adobe software zoals Indesign, Illustrator en Photoshop. Elk bestand dat een PostScript type 1 font (PS font) bevat, zal een foutmelding ‘ontbrekend lettertype’ krijgen.

Wat zijn PostScript type 1 fonten?

PostScript, Type 1 of MM-fonten  werden begin de jaren ’80 door Adobe geïntroduceerd. De ontwikkeling viel samen met de introductie van desktop publishing (DTP).

In vergelijking met de huidige lettertypes, de OpenType, bevat een PostScript font maar weinig informatie en een beperkt aantal karakters. De PS-fonten worden ook niet ondersteund in webbrowsers en mobiele besturingssystemen.

Wat betekent dit voor u?

  • Enkel Adobe stopt de ondersteuning. Dit betekent dat PS-fonten niet meer herkend worden in de Adobe applicaties vanaf 2023.
  • Ingesloten lettertypes zullen correct worden weergegeven en afgedrukt. Echter, als de inhoud van een bestand met PostScript Type 1 fonten bewerkt moet worden, moet er een alternatief lettertype gebruikt worden. Bij gebruik van een alternatieve variant, kunnen er eventueel minimale verschillen in letterspatiëringen voorkomen.

Aanpak binnen Athena Graphics

  • Vanaf 1 november 2022 accepteren we geen nieuwe bestanden meer waarin PostScript fonten worden gebruikt.
  • Bij tekstcorrecties op oudere bestanden met PostScript fonten, zoeken we een alternatief font. De OpenType versie van hetzelfde font geniet hier de voorkeur. Indien de OpenType variant niet in bezit van Athena is, wordt samen met u naar een gepaste oplossing gezocht.
  • Indien we nu reeds weten dat er bij uw lopende projecten een fontprobleem zal opduiken, wordt u vooraf op de hoogte gebracht.
Lees onze newsletters
Newsletters

Get in touch

Verlangt u naar een efficiëntere workflow bij de opvolging van drukbestanden, wilt u de drukkwaliteit van uw verpakkingen naar het hoogste niveau tillen, of heeft u geavanceerde drukplaten nodig? Athena Graphics is er voor u! Contacteer ons nu!